sâmbătă, 14 mai 2011

Proces verbal al adunarii generale din 09.05.2011

ASOCIATIA DE PROPRIETARI
BLOCUL 20B1, BUCURESTI
str.Bogdan Gheorghe Tudor,
nr. 4, sectorul 3, CF 13139494
PROCES VERBAL
nr. 28 din data de 09.05.2011
la sedinta Adunarii Generale
La sedinta din data de 09.05.2011 a Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari Blocul 20 B 1, din municipiul Bucuresti, str. Bogdan Gheorghe Tudor, nr. 4, sectorul 3, convocata pentru prima data, din totalul de 43 de proprietari membrii ai asociatiei, au fost reprezentati un numar de 31 proprietari de apartamente, din care 14 proprietari au fost prezenti personal si 17 reprezentati prin imputernicit.
Prezenta la sedinta a fost de 72 %, adunarea generala fiind statutara si intrunita conform prevederilor legale in vigoare.
Ordinea de zi a sedintei a fost :

1. ANALIZA STADIULUI PLANULUI DE REPARATII PE ANUL 2011;
2. ANALIZA STADIULUI PROCESULUI PE ROL LA JUD. SECT. 3;
3. APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND CITIREA SI REPARTIZAREA CONS. DE APA;
4. ANALIZA PROPUNERII PROPRIATARULUI AP. 33 PRIVIND UN CONTRACT DE PUBLICITATE;
In urma dezbaterilor purtate in timpul sedintei intre proprietari reprezentati personal sau prin imputernicit, s-au luat urmatoarele hotarari:

Punctul 1.A. (Cumpararea unui numar de 10 TAG -uri pentru interfon din fondul de reparatii, care vor fi date locatarilor care solicita, contra cost), de pe ordinea de zi, de mai sus, cu : 31 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi contra, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi abtineri, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati; se aproba.

Punctul 1.B.(Stabilirea unui fond de reparatii de 1600 lei pe luna pe asociatie, revenind 40.16 lei lunar de 2 cam. si 19,28 lei lunar de 1 cam., pe o perioada de 6 luni incepand cu afisarea listei aprilie 2011, adica la 20 mai 2011), de pe ordinea de zi, de mai sus, cu :
31 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi contra, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi abtineri, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati; se aproba.

Punctul 1.C. ( Inlocuirea instalatiei de apa rece de la subsol, valoarea sa nu depaseasca 6000 lei, manopera + materiale, comitetul va alege oferta avantajoasa pentru asociatie), de pe ordinea de zi, de mai sus, cu :
31 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi contra, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi abtineri, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati; se aproba.

Punctul 1.D.(Repararea camerei exterioare a liftului se va efectua in limita sumei de 2000 lei, manopera + materilale), de pe ordinea de zi, de mai sus, cu :
31 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi contra, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi abtineri, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati; se aproba.

Punctul 1.E. (Renovarea cabinei liftului se va reprograma pentru anul 2012 din lipsa de fonduri), de pe ordinea de zi, de mai sus, cu :
31 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi contra, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi abtineri, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati; se aproba.

Punctul 1.F.(Propunerea de a se schimba coloana de apa calda, ce alimenteaza ap. 4;8;13;18;23;28;33;38;43, care este avariata-degradata, fiind oprita), votata astfel:
0 voturi pentru, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati;
31 voturi contra, reprezentand 100 % din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi abtineri, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati; nu se aproba. Se va inlocui teava numai la ap.4;8,13 respectiv parter, et. 1 si et. 2.

Punctul 2. Analiza stadiului procesului pe rol la Judecatoria Sectorului 3.
Presedintele asociatie a prezentat proprietarilor stadiul dosarului pe rol, la sedinta fiind de fata si proprietara apartamentului 34, care nu a precizat daca are de gand sa achite sau nu restantele fata de asociatie, afirmand faptul ca vor hotarâ avocatii, repectiv al asociatiei si al restantierei.
Domnul Topoloiu Emil –membru al asociatiei, a propus adunarii generale intreruperea furnizarii la ap. 34, atât a apei calde, cât si a apei reci, pentru a nu se mai acumula datorii mari si a se evita intreruperea apei de catre RADET si APANOVA, catre asociatie, pâna la recuperarea restantelor de la cea in cauza, situatia in urma votului fiind:
31 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi contra, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi abtineri, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati; se aproba.
De fata cu proprietarii prezenti la adunarea generala, presedintele asociatiei i-a inmanat personal doamnei Leafu Aurelia - proprietara apartamentului 34, o notificare prin care este anuntata ca in cazul in care nu va achita restantele pana pe data de 01.06.2011, asociatia va intrerupe furnizarea apei reci si calde la ap. 34. Proprietara a citit notificarea in prezenta proprietarilor.

Punctul 3. Aprobarea Normelor Metodologice privind citirea si repartizarea consumurilor de apa in cadrul asociatie adoptate de Comitetul Ececutiv conform Deciziei nr.7 din 02.05.2011, ), de pe ordinea de zi, de mai sus, cu :
31 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi contra, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi abtineri, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati; se aproba.

Punctul 4. Analiza propunerii proprietarului ap.33 privind un contract de publicitate. Propunerea a fost prezentata adunarii generale de domnul Urse Lucian- prop. de la ap. 33, urmand ca activitatile ulterioare sa fie efectuate de Comitetul Executiv, respectiv negocierea si semnarea contractului. Ofertantul pune la dispozitia asociatiei un avizier ce va fi folosit in mod egal de parti, acesta dupa o perioada de 4 ani va ramane asociatiei. De asemenea vor fi montate alte panouri cu reclame in lift si la in holul de la parterul blocului, de pe ordinea de zi, de mai sus, cu :
31 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi contra, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati;
0 voturi abtineri, reprezentand 0 % din totalul proprietarilor reprezentati; se aproba.

In cazul punctelor 1.C si 1.D, in adunarea generala s-a stabilit faptul ca in cazul in care ofertele alese de Comitetul Executiv sunt mai mari decat sumele maxime stabilite, hotararile se vor lua de adunarea generala, pe baza de semnatura, cu majoritate, conform legislatiei si statutului asociatiei.


COMITETUL EXECUTIV

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu