duminică, 29 ianuarie 2012

ANUNT ADUNARE GENERALA 2012

A N U N T
PE DATA DE 11.02.2012, ORA 10.00, VA AVEA LOC SEDINTA ADUNARII GENERALE A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI BLOCUL 20 B1.
ORDINEA DE ZI :
1. Prezentarea Darii de seama asupra activitatii Comitetului Executiv pe anul 2011;
2. Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori pe anul 2011 cu propunerea de descarcare de gestiune a comitetului si a administratorului;
3. Prezentarea Planului de reparatii pe anul 2012;
4. Prezentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei pe anul 2012;
5. Descarcarea de gestiune a Comitetului si a administratorului pe anul 2011;
6. Aprobarea deciziilor luate de Comitetul Executiv pe anul 2011.

IN CAZUL IN CARE NU SE INTRUNESTE CVORUMUL, SEDINTA SE VA TINE PE DATA DE 16.02.2012, ORA 10.00.
COMITETUL EXECUTIV

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu